Al eerder schreef ik over de mantra Om en de openingsmantra die we chanten aan het begin van de Ashtanga les. Een mantra die ons bewust maakt van het doel van de practice: zelfinzicht en zelfontwikkeling. 

Ook aan het einde van de les chanten we een tekst, de closing mantra of mangala mantra. Ook deze tekst is in het poëtische Sanskrit. Wat is de betekenis van deze mantra? Ik vertel je er graag meer over.

Misschien is het goed om de mantra eerst in zijn context te plaatsen. Pattabhi Jois sloot de practice niet eerder openlijk met een mantra af tot 2001. Hij begon hier om precies te zijn mee op 12 september 2001, de dag na de aanslagen in New York waar hij zich op dat moment bevond om les te geven. Je kunt je voorstellen dat dit een enorme intense tijd was. Velen studenten hadden zich verheugd op zijn komst en dompelden zich onder in de lessen die hij gaf. Toen de Twin Towers neer gingen maakte een enorme impact op iedereen, dus ook op de yoga community. Hoe nu verder? Was de vraag die velen zich stelden. Pattabhi Jois sloot de volgende dag de les af met de Mandala mantra. De tekst en vertaling zijn als volgt:

Om

Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam

     Nya Yena Margena Mahim Mahishaha

   Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam

    Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

   Om Shanti Shanti Shantihi

Vertaling:

May the rulers of the earth keep to the path of virtue
For protecting the welfare of all generations.
May the religious, and all people be forever blessed,
May all beings everywhere be happy and free.
Om peace, peace, perfect peace

Mandala betekent gunstig of hoopvol en deze mantra wordt ook wel de vredesmantra genoemd. Het helpt je om je practice op een vredige manier af te sluiten en herinnert ons eraan dat wat we geleerd hebben niet voor onszelf te houden maar te delen. De laatste zin “Moge alle wezens gelukkig en vrij zijn” wordt daarom ook vaak op zichzelf gezongen.

Closing mangala mantra

We sluiten de mantra af met Om shanti, shanti, shanti. Shanti betekent vrede. We wensen hiermee vrede voor onszelf, onze naasten en het grotere geheel. Een yogi is iemand die de wereld een stukje mooier wil achterlaten dan toen hij er kwam. Dat zit hem in kleine dingen die je in het dagelijks leven kunt doen. Met vriendelijkheid, begrip, oprechte aandacht of hulpvaardigheid kun je voor een ander het verschil maken, zijn of haar dag inkleuren. Herinner jezelf er daarom aan dat de echte yoga pas begint als je van je mat afstapt.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] sluiten de Ashtanga les af met de closing mantra of Mangala mantra. Hier lees je meer over deze mantra voor […]

Reacties zijn gesloten.